2559 SAYILI KANUNU EK-1 MADDESİNE GÖRE ÖRNEK ETKİNLİK BİLDİRİMİ
                                                                                                
                                                                                                      T.C.
SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞINA
 
 
…/…/201.. …………... günü, ….-…. …. saatleri arasında, ..................................................” adresinde, “...............................................…” konulu etkinlik düzenlemek istiyoruz.
Bilgilerinize arz ederim.   …/…/201..   Saat:...
                                                                    Adı-Soyadı
                                                                    İmzası
 
 
OYUN VEYA TEMSİLE KATILACAK KİŞİLERİN
 
T.C.  KİMLİK NO
ADI-SOYADI
ADLİ SİCİL BEYANI
ADRESİ
TELEFON
MESLEĞİ/ ÇALIŞMA YERİ
İMZA
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:
1-Program, afiş, pankart, flama, el ilanı, slogan metinleri (İmzalı)
2-Onaylı karar örneği           (Müracaatı Yapan Tüzel Kişilik İse)
 
 
 
 
 
 
 
2911 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İLE İLGİLİ VERİLECEK BİLDİRİM ÖRNEĞİ
 
 
T.C.
SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞINA
 
 
…/…/201.. ……….. günü …/00-…/00 saatleri arasında …………………………….. başkanlığında oluşturulan (….) kişilik düzenleme kurulu olarak ……………………………………… toplanılarak …………………………………………. yerde “………………………………….….” konulu yürüyüş / açık hava toplantısı düzenlemek istiyoruz.
Gereğini arz ederim. …/…/201..
…..……………………….
Düzenleme Kurul Başkanı
                                                                                                                     İmza
DÜZENLEME KURULU
NO
TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
GÖREVİ
ADLİ SİCİL BEYANI
ADRES
TELEFON
MESLEĞİ/ ÇALIŞMA YERİ
İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK:
1-Program, afiş, pankart, flama, el ilanı, slogan metinleri  (Düzenleme Kurulu İmzalı)
2-Onaylı karar örneği (Müracaatı Yapan Tüzel Kişilik İse)