İlçe Tapu Sicil Müdürü

Ekrem DEMİR

İletişim

Tel : 280 10 23 - 27