İlçe Yazı İşleri Müdürü 
 
Halil ÖZGÜN

İletişim: 0 222 711 40 24