B)NÜFUS DURUMU:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı'na göre, İlçenin toplam nüfusu 21.265 kişidir.

C)İDARİ DURUM:

Sivrihisar İlçesi Eskişehir İline bağlı ve bu İl' e uzaklığı 100 km.dir. İlçeye bağlı 3 adet Kasaba, 62 adet Köy ve bunun dışında 27 adet Yayla ve Mandıra tabir edilen yerleşim merkezleri bulunmaktadır. Bir kısım yaylalarımızda yaz ve kış aylarında sürekli olarak oturulmakta olup, bazılarında okul, camii, içme-suyu, elektrik, telefon ve tamamına yol hizmetleri götürülmüştür.

D)SOSYAL DURUM:

İlçe Merkezinde, Kasaba ve Köylerimizde konut ve gecekondu sorunu yoktur.

Nüfusun yaklaşık % 30'u İlçe Merkezinde, % 15'i Kasabalarda ve % 55'i de Köy ve Yaylalarımızda oturmaktadır. Ana, baba ve evli çocuklar genellikle ayrı evlerde oturmakta iseler de, özellikle kırsal kesimlerde bir arada oturmaları görülmektedir. İlçemizdeki evlenmeler resmi nikaha dayalıdır. Birden fazla evlilik bölgemizde oldukça azdır. Sivrihisar'da nüfus artış oranı % 1.1 olup, bu oran Türkiye ortalamasının altındadır.

Halkın % 80' ne yakın kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. % 20'si ise küçük sanat, ticaret ve serbest meslek erbabıdır. İlçe halkının büyük bir çoğunluğu, İlçe dışında başka şehirlere yerleşmektedir. Bunlar Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Antalya gibi merkezlerde daha çok ticaretle iştigal etmektedirler. Sivrihisar İlçesi sağlık kuruluşları yönünden iyi durumdadır. Sosyalizasyon uygulaması kapsamına dahil edilmiştir. Devlet Hastanesi, Merkez Aile Toplum Sağlığı , Kaymaz, Dümrek, Ertuğrul ve Nasrettin Hoca Sağlık Ocağı, ile hizmet verilmekte ise de Sağlık Kuruluşlarımızda Doktor, diğer Sağlık Personeli, araç ve tıbbi malzeme yetersizliği çok fazladır. Halen boş kadrolar doldurulduğunda ve tıbbi malzemeler ile takviye edildiğinde daha sağlıklı hizmet verilecektir.

E)EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :

İlçemizde İlköğretim ve ortaöğretim okullarının durumları aşağıya çıkarılmıştır.

İlçemiz merkezinde 8 Lise, 10 Ortaokul 24 İlköğretim Okulu (bunlardan 8'i birleştirlmiş sınıf mevcuttur )1 Özel Sürücü kursu , 1 Özel Dersane , , 2 Özel Erkek öğrenci yurdu , 1 Özel Kız Öğrenci Yurdu , ve 1 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Bu okullarımızda 277 kadrolu öğretmen , 15 Müdürü Yardımcısı , 8 Müdür Vekili , 8 Müdür Yetkili , 4 Müdür Baş Yardımcısı , 15 Müdür Yardımcısı Yönetici bulunmaktadır .

İlçemizin 23 Müdür , 6 Müdür Baş Yardımcısı , 36 Müdür Yardımcısı , 320 Öğretmen Norm Kadro bulunmaktadır.

İlçemiz merkezinde Anaokulu/Anasınıf'larında 148 , İlk ve Orta Okullarımızda 1104 , Taşıma Merkezli İlk ve Orta Okullarda 1149 , Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Öğrenci sayısı 157 , Lise Okullarımızda 1491 öğrenci eğitim ve öğretim yapmakta olup , toplam 4049 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

İlçemizde Yüksek Öğretim Kurumu olarak , Eskişehir Osman Gazi Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu bünyesinde , Bilgisayar Teknolojisi ve programlama , Muhasebe Programı ,Muhasebe 2. Programı, Makine Programı , İnşaat Programı ve İklimlendirme-Soğutma Programı olmak üzere 6 programla eğitim öğretime devam edilmektedir , 2011-2012 öğretim yılı içerisinde Bilgisayar Programcılığı bölümünde 74 , Muhasebe Bölümünde 68 , Muhasebe 2. Program Bölümünde 22, İnşaat Bölümünde 73 , Makine Bölümünde 77 ve İklimlendirme Soğutma Bölümünde 90 öğrenci olmak üzere toplam 404 öğrenci , 1 Müdür , 1 Müdür Yardımcısı , 7 Öğretim Görevlisi , 4 Memur , 3 Sözleşmeli İşçi , 3 Sözleşmeli Güvenlik Elemanı ile hizmet yürütülmektedir.

F)EKONOMİK DURUMU:

İlçe Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Sivrihisar çok eski devirlerden beri önemli ulaşım merkezlerinin kesiştiği nokta da bulunup, buradaki tarihi kalıntılar ve tarihi eserlerin fazla olması, İlçenin önceleri, bir ticaret ve sanat merkezi olduğunun belirtisidir. Ancak zaman içerisinde çevresindeki yerleşim merkezlerinin büyümesi, ulaşım imkanlarının artması, İlçenin bu özelliğinin kaybolmasına yol açmıştır. Eski tarihlerden özellikle halı ve kilim dokumacılığı , çorap ve seccade örmeciliğinin bir hayli yaygın olduğu ve burada yapılan dokuma işlerinin, başka yerlerde beğenilerek ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Bir kısım dokümanların tetkikinden bu konudaki kayıtların incelenmesinde, Sivrihisar'ın eskiden beri başta Buğday ve Arpa ambarı teşkil ettiği, diğer mahsullerinde bol miktarda yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. Sivrihisar'ın tarihi isimli kitabın iktisadi vaziyet bölümünde Sivrihisar'da bir zamanlar pamuk üreticiliğinin yapıldığı, bazı kaynaklara dayanılarak ileri sürülmektedir. Yine İlçenin yıllardan beri koyun ve keçi yetiştiriciliğinde önemli bir yer tuttuğu, hatta Ankara Tiftik keçilerinin büyük bir kısmının Sivrihisar'da yetiştirildiği incelenmiştir. İlçemizin bazı yerlerinde yıllarca Pazar ve panayırlar kurulduğu tespit edilmiştir. İlçemiz' de 1990 yılından bu yana süt inekçiliğine büyük önem verilmektedir.

Bölgemizde 2012 yılında üretimi yapılan başlıca ürünler.

ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ : ÜRETİM MİKTARI (TON) : EKİLİŞ ALANI (DEKAR :

*Buğday 62.925 400.000

*Arpa 88.750 220.000

*Çavdar 6.000 15.000

*Nohut 1.520 30.000

*Şeker Pancarı 25.000 25.000

*Soğan 6.300 5.000

*Patates 8.000 7.000

*Aspir 6.000 5.000

*Nadas 150.000

İlçemizdeki hayvan varlığının cins ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

CİNSİ : MİKTARI :

*Küçükbaş Hayvan 162.041

*Büyükbaş Hayvan 12.516

*Tek Tırnaklı 620

*Köy Kanatlı 27.135

*Yumurtacı 417.500

*Etçi Ticari Kanatlı Hayvan 210.000

I)ULAŞTIRMA VE ALT YAPI DURUMU:

Sivrihisar İlçesi Ankara - Eskişehir, Ankara - İzmir Devlet Karayolunun kesiştiği noktada bulunmaktadır. Sivrihisar Ankara'ya 135 Km. Afyon'a 122 Km. Eskişehir'e 100 Km. ve İzmir'e 450 Km. dir. Devlet Karayolu güzergahında bulunan Köy ve Kasabalarımızın eski Ankara - Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan köylerimizin tüm yolları asfalt olmuş olup, Yollarımız yaz ve kış ulaşıma açıktır.

İlçemiz içme suyu ve kullanma suyu derin kuyudan temin edilmektedir. İçme suyu şebekesi 25.7 km uzunluğundadır. 6 adet depo vardır ve kapasitesi 1050 m3 dür. İlçe Merkezi ile 3 Kasaba ve 62 Köyümüzde Ulusal Elektrik sisteminden yararlanmıştır.

İlçemiz Merkezinde kanalizasyon şebekesi % 90' lık kısmının beton büzlerle tesis edilmiş, yeni iskan alanlarında ihtiyaç oldukça Belediyece alt yapısı yapılmaktadır. İlçe Merkezinin pis suları 2 ayrı kolektörle şehrin güneyinde Dörtyol mevkiinde toplanarak buradan ana kolektörle, Aşağıkepen Köyündeki çökertme havuzlarına kadar uzanmaktadır

2-MAHALLİ İDARELERİN DURUMU :

İlçemizin Merkez Belediyesi ile birlikte, Kaymaz, Dümrek ve Nasrettin Hoca Belde Belediyeleri olmak üzere 4 Belediye Teşkilatı mevcuttur. mevcuttur.

3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU :

a) Genel Durum :

İlçe Merkezinde 13 mahalle bulunmaktadır . Nüfusu 9.820 'dir .2.si Merkezde , 2 si de Kasaba ve Köylerde olmak üzere 4 adet öğrenci yurdu , 21 adet kahvehane ,10 adet lokanta , 4 adet dernek lokali bulunmaktadır.İlçemiz hudutlarında 126 km'lik Ankara - Eskişehir , Ankara -Sivrihisar - İzmir Karayolu geçmektedir.Bu yol üzerinde 19 adet petrol istasyonu tesisleri ile 18 adet kır lokantası vardır. Bölgemizde Terör olayı yoktur . Ancak zabıtanın resen takip etmesi gereken suçlardan , yaralama , darp , Lisanen hakaret , adi hırsızlık , kız kaçırma , ve 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile Trafik Kanununa muhalefet suçları işlenmektedir.Genellikle bahar ve yaz aylarında artış göstermektedir.Suç işlenmesine engel olmak için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca gerekli planlar yapılmış ,önlemler alınmış ve konu üzerinde titizlikle durulmaktadır.

3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU :

b) Polis Teşkilatı :

İlçemizde polis kuruluşu olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Denetleme İstasyon Amirliği bulunmaktadır.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel ve Araç Durumu :

İlçe Emniyet Müdürlüğünde (1) Emniyet Müdürü, (1) Komiser), (33) Polis Memuru, (1) Genel İdari Hizmet Memuru olmak üzere toplam (36) Personel görev yapmaktadır.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Personel ve Araç Durumu :

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde, 1 adet Komiser, 1 adet Komiser Yardımcısı, 28 adet Polis Memuru ve 1 adet Bekçi, toplam 31 personel ile görev yapılmaktadır. Personel durumu şimdilik iyidir.

c) Jandarma Teşkilatı Personel ve Araç Durumu :

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, 1 Merkez Jandarma Karakolu, 2 Jandarma Trafik Tim Komutanlığı bulunmaktadır.

İlçe Jandarma Komutanlığımızda 9 adet araç mevcut olup tamamı faal ve ihtiyaca yeterlidir.